Hizmetlerimiz

Bütün batılı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de gelişmenin ve çağı yakalamanın bir gereği olarak, tüm konularda "BRANŞLAŞMA" yaşanmaktadır. Günlük yaşamın getirdiği zaman darlığı ve hemen her konuda artan detaylar nedeni ile "HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN" tarzı yaşam, ülkemizde de değer bulmuştur. Her işin, o işi bilenlerce yapılması verimi arttırmakta, maliyeti azaltmaktadır. Firmamız konularında iyi yetişmiş elemanları ve modern ekipmanları ile aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

Temizlik hizmetleri

.shadow css classBina camları ve çerçeveler, ofis ve mekan temziliği, günlük, haftalık ve aylık periyotlarla her mekan için ayrı temizlik maddesi kullanılarak temizlenir. Ayrıca halı yıkama yöntemimiz kuru köpük ile olduğundan kapalı alanlarda halılar 2 saatde kurur ve asla nem kokusu bırakmaz.
- CAM TEMİZLEME
- OFİS, MEKAN TEMİZLİĞİ
- ISLAK/KURU ve VAKUMLAMA ile TEMİZLEME
- SERT ZEMİN CİLALAMA
- KURU KÖPÜK / HALI YIKAMA

İlaçlama hizmetleri

.shadow css classHalk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı CE, FDA ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanarak ortamda yada alanda bulunan ‘zararsız canlılara ve diğer materyallere zarar vermeden´, insanların yaşadığı bütün alanlarda zararlı haşerelere karşı modern yöntemlerle mücadele hizmeti sunmaktayız.

Hizmet Alanlarımız:

Ev ve İşyerleri, Gıda alanları (Market, Restoran, Pastane, Fırın vb.) Fabrikalar, Oteller, Alışveriş merkezleri, Hastaneler

Genel Uygulama Yöntemlerimiz

Bait Enjeksiyon ( JEL ) Yöntemi:

Bu yöntemle hydramethylnon, fibronil, abamectin gibi aktif maddeleri içeren preparatlar haşerelerin gizlendikleri yerlere enjekte edilir.

Pulvarize İnsektisit Yöntemi:

T.C. Sağlık Bakanlığınca Halk Sağlığı alanında ruhsatlandırılmış EC, SC, CS, WP, WG formülasyonlu ilaçların en uygun konsantrasyonlarının kullanıldığı bir yöntemdir.

ULV Yöntemi:

İlaçların mobil benzin veya elektrikli cihazlarla (ULV Cihazı) 10-20 Mikron çapında partiküller oluşturarak püskürtüldüğü bir yöntemdir.

Rodent (kemirgen) Mücadelesi:

İç alanlarda pellet formunda ilaçlar, dış alanlarda suya dayanıklı mum formunda ilaçlar en gelişmiş ve uygun yerleştirme yapılmış istasyonlarda kullanılarak kemirgenlere karşı mücadele yapılır. Kemirgen mücadelesi çok kısa periyotlu kontrollerle de çok iyi sonuçlar vermektedir.

Bahçe bakım hizmetleri

.shadow css classBahçeniz sağlıklı görünümünü sürdürebilmek için düzenli olarak bakıma ihtiyaç duyar. bahçenizdeki çimler, ağaçlar, çalılar, yer örtücüler ve çiçekler düzenli olarak su ve besin ihtiyaçlarının karşılanması ile sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşabilir. Yıl boyunca bahçeniz için gerekli olacak tüm bakım çalışmaları ayda bir kez peryodik olarak peyzaj mimarlarımız tarafından ziyaret edilerek danışmanlık hizmeti verilmekte,istendiği taktirde danışmanlığın yanı sıra bahçenizde aylık yada haftalık peryodik çalışmalar bizim kontrolümüzde,ekibimizle birlikte gerçekleştirilmektedir.

Periyodik bakım hizmetleri;

* Çim biçimi

* Budama

* Yabani otlarla mücadele

* Zirai mücadele

* Çapalama

* Mevsimlik çiçeklerin dikimi

* Gübreleme

Danışmanlık hizmetleri

.shadow css classSiz müşterilerimize daha kaliteli hizmet verme amaçlı tüm yönetici ve personellerinize teorik ve uygulamalı olarak yılda en az 50 saat eğitim vermekteyiz.
- YÖNETİCİ EĞİTİMİ
- PERSONEL EĞİTİMİ
- TEMEL EĞİTİM
- UYGULAMALI EĞİTİM
- DIŞ EĞİTİM

Bordrolama hizmetleri

.shadow css class

Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi
(e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)
Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,
Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi, (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür),
Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası

Temizlik ve sarf malzeme tedariği

.shadow css classDonanım ve techizatta dünyanın en büyük endüstriyel gereksinimleri üreticisi Johnson Diversey, Henkel, Bayer ve Iduna gibi dalında uzmanlaşmış dünya devleri ile çalışmaktayız.
Endüstriyel temizlik alanında kullandığımız kaliteli, TSE Standartlarına uygun ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürün ve sarf malzeme temini, sizlere uygun fiyatlarla toptan ve parekende olarak sunulmaktadır. Bu yaklaşımız sayesinde, pazarlama ağı ile genç yaşımıza rağmen sektör devlerini kıskandıracak performansımızla temizlik sektöründeki kalıcı yerimizi şimdiden sabitledik.